Nagły wypadek

Nagły wypadek

Zadzwoń bezpłatnie na numer 112, również z telefonu komórkowego.

Spożywanie narkotyków wiąże się z ryzykiem, nawet jeśli zasady bezpieczniejszego użycia są przestrzegane.

Dla ratownika nie jest najistotniejsze, czy danej osobie zdarzył się nagły wypadek z powodu narkotyków: pierwszej pomocy udziela się w zależności od objawów!

Przez telefon [112] musisz jedynie opisać objawy, nie wspominając o narkotykach. Jeśli zgłosisz spożycie narkotyków, może przyjechać policja. Niemniej, różni się to w zależności od miasta. Na miejscu zdarzenia przekaż ratownikowi, które substancje zostały spożyte (o ile wiadomo). Ratownik jako pracownik służby ratunkowej jest związany obowiązkiem milczenia!